Det är några saker som är viktiga att göra med din bil för att säkerställa att den förblir i gott och säkert skick och att det bibehåller andrahandsvärdet på en hög nivå. Du bör alltid se till att din bil är väl underhållen. Detta betyder korrekt och regelbunden service...